Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

Projekat

PROJEKAT “IGRA GOVORA I JEZIKA”


Pozivamo vas na izvođenje predstave “Žak ili pokronost” po motivima drame Ežena Joneska koju izvode mladi sa govornim poremećajima.
Realizacija predstave je završnica Projekta “Igra govora i jezika” koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Posle predstave održaće se Tribina pod nazivom “Scena i govorni poremećaji” na kojoj će učestvovati izvođači predstave, mladi sa govornim poremećajima, kao i multidisciplinarni tim koji je sporovodio Projekat / logoped, psiholog i dramski umetnici.

Sanja Dimoski, psiholog – autor projekta
Darinka Šoster, logoped – saradnik projekta