Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

Saopštenje – Komora logopeda Srbije

     Poštovane kolege,

 

     Shodno upućenim dopisima i interesovanjima logopeda iz Republike Srbije i drugih zemalja, dužnost nam da je da objavimo zvanično saopštenje Udruženja logopeda Srbije o pitanju postojanja „Komore“ logopeda Srbije.

     Naime, u 2011. godini osnovano je Udruženje koje nosi naziv „Udruženje Komora logopeda Srbije“ sa skraćenim nazivom „Komora logopeda Srbije“ te je stvorena tendenciozna zabuna u pogledu vršenja funkcije pravnog lica. Skraćeni naziv „Udruženja Komora logopeda Srbije“ upućuje na postojanje Komore logopeda kao samostalne i nezavisne organizacije sa svojstvom pravnog lica i javnim ovlašćenjima. Ovom prilikom želimo da otklonimo zabune na koje nailazimo, te obaveštamo stručnu i širu javnost da „Udruženje Komora logopeda Srbije“ ima status pravnog lica osnovanog sa ciljem vršenja istraživačko-humanističke delatnosti i ne predstavlja pravno lice koje na bilo koji način uređuje logopedsku delatnost, niti ima ovlašćenja u pogledu licenciranja logopeda i nije u nadležnosti ministarstava Republike Srbije.

     Osnivanje Srpske logopedske Komore predviđeno je Zakonom o logopedskoj delatnosti koje je predložilo Udruženje logopeda Srbije 2008.godine i na čijoj promociji ULS poslednjih 7 godina aktivno radi.

 

S poštovanjem,

Udruženje logopeda Srbije

Obraćanja – predlog Zakona o logopedskoj delatnosti

        LICENCE – LOGOPEDI ZDRAVSTVENI SARADNICI